Kvaliteta usluge u području distribucije i logistike iz godine u godinu donijela je nove robne marke, nove ljude i ideje, a s time i novu kvalitetu koja nam omogućuje da i ubuduće kvalitetno i pravovremeno odgovaramo sve većim zahtjevima modernog tržišta.
Mi potičemo timski rad i inovativnost te definiramo svoju uslugu prema potrebama svakog pojedinog partnera i kupca
Dodana vrijednost naših usluga utemeljena je na sinergiji i razvoju u tri segmenta - prodaja, logistika i upravljanje financijskim rizikom
Partnerski odnos, transparentnost i stalna razmjena informacija, uz zajedničko razvijanje poslovnih procesa osnovni je preduvjet  uspješnog i održivog rasta
Definiramo svoju uslugu prema potrebama svakog pojedinog kupca i partnera
  Alca Zagreb d.o.o., Koledovčina 2, 10 000 Zagreb | mail: alca@alca.hr | Matični broj: 3573303 | OIB: 58353015102
Ured i prodaja tel: +385 (1) 2481 111 | fax: +385 (1) 2404 766 | Logistika tel: +385 (1) 2900 400 | fax: +385 (1) 2900 460